Jurnal

Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısıdır. Günlük anlamına gelir. Bu kelime genellikle curnal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı jurnal şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

curnal(Yanlış kullanım)

jurnal✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Feride’nin jurnali burada bitiyordu.” – Reşat Nuri Güntekin


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zehir hafiye Kimseye göz açtırmayan, sert yaradılışlı kimse. Olayları en […]
  • Bitümlemek Belirli bir kalınlıkta bitüm ile örtmek anlamına gelir. Halk […]
  • Defaat Kereler, kezler anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Belge Bir gerçeği, bir olguyu gösteren, bir savın doğruluğuna apaçık […]
  • Ev Sahibi Evi olan kimse, kiradaki evin sahibi bulunan kimse, konukların […]
  • Kıvrım Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat, büklüm. Kıvrılma […]

Yorum yapın