Karagözcü

Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalci, hayalî, hayalbaz. Karagöz oyununda kullanılan boyanmış insan biçimlerini yapıp satan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle Kara gözcü, karagözcü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Karagözcü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Kara gözcü (Yanlış kullanım)

karagözcü (Yanlış kullanım)

Karagözcü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Türk sahnesinde pozsuz konuşmanın, Türkçeyi Türkçe konuşmanın temsilcileri Karagözcülerimiz, ortaoyuncularımız, tuluatçılarımızdı.” – Haldun Taner

Karagözlük etmek

Güldürüp eğlendirecek davranışlarda bulunmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara gözlük etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karagözlük etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kara gözlük etmek (Yanlış kullanım)

karagözlük etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Annemizin işi olunca, babam bize karagözlük ederdi, eğlenceli zaman geçirirdik.

Karagözlük

Güldürüp eğlendirecek davranış anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara gözlük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karagözlük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kara gözlük (Yanlış kullanım)

karagözlük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bayramlarda amcam herkes ile şakalaşarak, karagözlük ediyordu.

Kara kalem

Resim yapmada kullanılan kömür kalem. Bu kalemle yapılan (resim) anlamına gelir. Bu kelime genellikle karakalem şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kara kalem şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karakalem (Yanlış kullanım)

kara kalem ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kara kalem resim çizebilmek için çok çalışıyor.

Kara kaplı kitap

Çıkar sağlamak için yasa dışı işlerin yapılmasında yol gösteren yöntemler bütünü. Kadıların hüküm vermek için baktıkları kitap anlamına gelir. Bu kelime genellikle karakaplı kitap şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kara kaplı kitap şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karakaplı kitap (Yanlış kullanım)

kara kaplı kitap ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kadı efendi, kara kaplı kitaptan aradığı sayfayı buldu ve kararını bize bildirdi.

Kara kovan

Arıların fennî kovan yerine içine petek oluşturdukları sazdan, çamurdan veya sepetten kovan anlamına gelir. Bu kelime genellikle karakovan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kara kovan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karakovan(Yanlış kullanım)

kara kovan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Memleketten kara kovan balı getirdim.

Kontrat

Sözleşme anlamına gelir. Bu kelime genellikle kontırat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kontrat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kontırat (Yanlış kullanım)

kontrat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Onunla, kontratı imzalamaya geldiğim zaman tanıştım.” – Adalet Ağaoğlu

Kontrast

Karşıt. Karşıtlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle kontırast şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kontrast şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kontırast (Yanlış kullanım)

kontrast ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Evi dekore ederken kontrast renkleri tercih ettim.

Kethüda

Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan, onların birtakım işlerini gören kimse, kâhya anlamına gelir. Bu kelime genellikle kethüda şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kethüda şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kethüda (Yanlış kullanım)

kethüda ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ali Paşa’nın kethüdası Ferruh Efendi tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir.

Klakson çalmak

Korna çalmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle krayakson çalmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı klakson çalmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

krayakson çalmak (Yanlış kullanım)

klakson çalmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Belediye, otomobillerin elektrikli düdük ve klakson çalmalarını yasak etti.” – Nazım Hikmet