Kabadayılaşma

Kabadayılaşmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle kaba dayılaşma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kabadayılaşma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kaba dayılaşma(Yanlış kullanım)

kabadayılaşma✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kendini güçsüz hisseden kimse zorbalaşır, daha da güçsüz olanlarsa kabadayılaşır. – Rollo May Kendini Arayan İnsan, Rollo May


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çıkar Yol -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]
  • Kızılımtırak Kızılımsı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kızılım […]
  • Gümüşhane Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri […]
  • Dil bilimsel Dil bilimiyle ilgili, filolojik anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Yüz soru Sayılar harflerle de yazılabilir. Aralarında boşluk bırakılır. […]
  • Proleterleşme Proleterleşmek durumu. Emekçinin emeğini emek gücü olarak […]

Yorum yapın