Kablelmilat

Milattan önce anlamına gelir. Bu kelime genellikle kablel milat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kablelmilat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kablel milat(Yanlış kullanım)

kablelmilat✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kentin tarihi kablelmilat 8.yüzyıla kadar inmektedir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İndeks Dizin, bir gelişimi gösteren nicelikler ya da değerler […]
  • Şalter panosu Bir binadaki elektrik tesisatının kontrol altında tutulması […]
  • Tarihte Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün, […]
  • Ana hat Asıl veya en belirgin özellik, su, elektrik, telefon, gaz […]
  • Supap Bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik […]
  • Büyükanne (çocuğa göre) babanın ya da annenin annesi anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın