Kabul etmek

Bir şeyi isteyerek ya da istemeyerek uygun bulmak, bir şeye rıza göstermek, razı olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kabuletmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kabul etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kabuletmek (Yanlış kullanım)

kabul etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Evlilik teklifini kabul ettim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Pasaport Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, […]
  • Ünsüz türemesi Kelime içine veya başına bir ünsüzün eklenmesi anlamına […]
  • Aksakal Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. Bir […]
  • Yurtsever Vatansever anlamına gelir. Bu kelime genellikle yurt sever […]
  • Altmış Altı Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç […]
  • Güzelavrat Otu Güzelavrat otu (Atropa belladonna veya Atropa bella-donna), […]

Yorum yapın