Kafatası

Dilimizde bazı kelimelerin kullanımında bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunda karışıklık vardır. İnsanlar sıkça bu konuda hata yapar. Kafatası kelimesi İnsanda ve omurgalılarda içinde beyin bulunan, başın kemik bölümü anlamına gelir ve bitişik yazılır. Bu kelime genellikle kafa tası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kafatası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kafa tası (Yanlış kullanım)

kafatası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bahçede bulunan kafatası, ev sahibini panikletti. Hemen polise haber verildi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Devetüyü Renk adları birleşik yazılır. Bu kelime genellikle deve […]
  • Artistik Güzel sanatların gerektirdiği niteliğe uygun anlamına gelir. […]
  • Tatlı bela Sevildikleri için verdikleri sıkıntı ve üzüntülere katlanılan […]
  • Makine Makine, insan gücünün daha az kullanılması ve kendi kendine […]
  • Plebisit Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla […]
  • Peşin Hüküm Enine boyuna düşünmeden, iyice araştırmadan verilen hüküm […]

Yorum yapın