Kâğıt balığı

Kâğıt balığıgillerden, gövdesi kâğıt gibi ince ve saydam, üzerinde üç siyah benek bulunan kemikli bir balık anlamına gelir. Bu kelime genellikle kağıt balığı, kağat balığı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kâğıt balığı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kağıt balığı(Yanlış kullanım)

kağat balığı(Yanlış kullanım)

kâğıt balığı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yassı görüntüsünden dolayı ismi kâğıt balığı olmuştur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dogma Dogma, bir konuda hakkında ifade edilmiş bir görüşün […]
  • Çok yönlülük İkiden çok yönü olan, çok taraflı. Birçok konuda bilgi ve […]
  • Başkaldırı Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı […]
  • Efdal Erdemli, yeğ tutulan, tercih edilen anlamlarına gelir. Bu […]
  • Issız Hiç kimse bulunmayan ya da çok az kimse bulunan (yer) anlamına […]
  • Dışa vurum Ruhsal olayların belli işaret veya tasvirlerle yansıtılması, […]

Yorum yapın