Kakao

Hint bademi anlamına gelir. Bu ağacın meyvesine ve meyvesinden elde edilen toza kakao denir. Bu kelime genellikle kakağo, kakoğo şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kakao şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kakağo(Yanlış kullanım)

kakoğo(Yanlış kullanım)

kakao✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yaptığı keke kakao ekleyerek lezzetlendirdi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ne yapıp yapıp her ne durumda olursa olsun bir çözüm yolu bularak anlamına […]
  • Alakalı İlgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle alağkalı şeklinde […]
  • Nüfuz İçine geçme, söz geçirme, güçlü olma, erk anlamına gelir. Bu […]
  • Makroekonomik Makroekonomi ile ilgili olan anlamına gelir. Bu kelime […]
  • İcraatçı Uygulayan, çalışan, yapan kimse anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Baldırıkara Nemli yerlerde yetişen birçok eğrelti otu türünün ortak adı, […]

Yorum yapın