Kaktüs

Kaktüsgillerden, yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak renkte çiçekler açan bir bitki, atlas çiçeği anlamına gelir. Bu kelime genellikle kakdüs şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kaktüs şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kakdüs (Yanlış kullanım)

kaktüs✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ofis için kaktüsler aldım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yer Şekilleri Yeryüzünde yer kabuğu ile atmosferin, göllerde ve denizlerde […]
  • Denizlimizin Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Başlamak Bir işe, bir eyleme, bir devinime girişmek, ilk adımları […]
  • Asilzade Soylu anlamına gelir. Bu kelime genellikle asil zade şeklinde […]
  • Tıka basa Hiç boş yeri kalmayacak bir biçimde, çok sıkıştırarak anlamına […]
  • Hoşnut Bir davranış, bir durum veya bir kimseden memnun olan, […]

Yorum yapın