Kalakalmak

Bir şey veya durum karşısında şaşırmak, güç durumda kalmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kala kalmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kalakalmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kala kalmak (Yanlış kullanım)

kalakalmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Baktılar ve ani bir komutla dondurulmuşçasına öylece kalakaldılar.” – Elif Şafak


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kıvrım kıvrım Kıvrımları olan, dalgalanmış bir yüzey veya dalgalı bir çizgi […]
  • Tedahül Birbirinin içine girme, ödemede gecikme, yığılıp kalma, birikme […]
  • Tahterevalli Tahtarevalli, iki ucuna birer kişi oturup karşılıklı olarak […]
  • Dalgakıran Kıyıdaki yapıları, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden […]
  • Kireç taşı Kireç taşı kelimesi kireç ocağında işlenerek kireç elde edilen, […]
  • Altı yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime […]

Yorum yapın