Kalebent

Kale dışına çıkmamaya hüküm giyen suçlu anlamına gelir. Bu kelime genellikle kale bent şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kalebent şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kale bent (Yanlış kullanım)

kalebent ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eğer suç unsurunda tekerrür varsa o zaman kürek, nefy, hapis, ölüm, kalebentlik, prangabentlik ve teşhir gibi ta’zir cezaları verilmiştir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kırkikindi Kırkikindi; çoğunlukla Orta Anadolu bölgesinde ikindi vakti […]
  • İç tüzük Bir meclisin, kurumun, kuruluşun vb. iç işleyişini düzenleyen […]
  • Açık oturum Bir sorunun herkesin izleyebileceği biçimde, açık olarak […]
  • On dört saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, […]
  • Elli sekiz 57 ve 59 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Kardeş Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan […]

Yorum yapın