Kalk da

Oturuş durumundayken dik duruma gelmek, ayakları üzerinde dikilmek anlamına gelir. -da eki çıkarıldığında cümle içinde anlam bozulmadığı için ayrı yazılır. Anlam bozulması olursa birleşik yazılır. Bu kelime genellikle kalkta, kalk ta, kalkda şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kalk da şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kalkta (Yanlış kullanım)

kalk ta (Yanlış kullanım)

kalkda (Yanlış kullanım)

kalk da ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yeter hasret kalk da gel ne olur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Başhekim Bir hastaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim anlamına gelir. […]
  • Muhtar Köy ve mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için […]
  • İktisap etmek Elde etmek, edinmek, kazanmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Tophane Tophane kelimesi bir tarih terimidir. Bileşik & addır. […]
  • Penguen Penguengillerden, Güney Kutbu'nda yaşayan, sırtı kara, göğsü […]
  • Yanı başında Hemen yanında anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın