Kalubela

İslam inancına göre, ruhlar yaratıldığında Allah’ın “Ben sizin Tanrı’nız değil miyim?” sorusuna ruhların verdikleri “evet” cevabı. Çok eski zaman anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle kalübela, kalu bela şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kalubela şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kalu bela (Yanlış kullanım)

kalübela (Yanlış kullanım)

kalubela ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İşte bu konuşmanın gerçekleştiği zamana kalubela denir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Anahtar Anahtar, bir kilidi açmak ve kapamak amacıyla kullanılan araç […]
  • Dağ Sıçanı Sincapgiller familyasının yer sincapları oymağından kemirgen […]
  • Perende Havada çark gibi dönerek atılan takla anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Maktul Dilimize Arapça'dan geçen ve dedektiflik romanlarında sıklıkla […]
  • Aşağılamak Birine karşı küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, birini […]
  • Ne yapıyorsun? Karşıdaki insana yaptığı eylemi sormak için kullanılan […]

Yorum yapın