Kambriyen

Birinci Çağın ilk dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları anlamına gelir. Bu kelime genellikle kambiriyen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kambriyen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kambiriyen(Yanlış kullanım)

kambriyen✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yaklaşık 530 milyon yıl önce geniş bir hayvan çeşitliliği, kambriyen patlaması olarak anılan bir olayla evrimsel sahneye yayıldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bir süre Kısa bir müddet, belirsiz bir müddet anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Artçı Artçı kelimesi askerlik terimi olarak çekilmekte olan bir asker […]
  • Orta Asya Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Yüz soru Sayılar harflerle de yazılabilir. Aralarında boşluk bırakılır. […]
  • İftihar Övünme, gurur duyma anlamlarına gelen Arapça kökenli iftihar […]
  • Makine Makine, insan gücünün daha az kullanılması ve kendi kendine […]

Yorum yapın