Kambur

Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucu sırtta ve göğüste oluşan tümsek, kambur zambur, bazı hayvanların sırtındaki çıkıntı, yapı veya eşyada dışarıya doğru eğrilme, ütü yastığı, vücudunda bu tümsek bulunan (kimse), sıkıntı, dert anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanbur şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kambur şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kanbur (Yanlış kullanım)

kambur ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu genç bir deve idi. Semeri yoktu. Çok tüylü kamburu meydandaydı.” – Ömer Seyfettin


Diğer Doğru Yazımlar

  • Karakol Bir yerin güvenliğini sağlamakla görevli polis ya da […]
  • Kara kovan Arıların fennî kovan yerine içine petek oluşturdukları sazdan, […]
  • İmla Yazım, doldurma, doldurulma anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kongre Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin […]
  • Tertemiz Her yanı temiz, çok temiz anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Tek hücreli Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]

Yorum yapın