Kamera

Görüntülerin filme alınmasını sağlayan alet, alıcı. Bir çekime başlanırken, yönetmenin alıcıyı çalıştırmaları için verdiği buyruk anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle kamara şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kamera şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kamara(Yanlış kullanım)

kamera✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dün gece olan olayla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Helke Bakırdan yapılan bakraç, kovaanlamına g elir. Bu kelime […]
  • Tek erklik Monarşi anlamına gelir. Bu kelime genellikle tekerklik şeklinde […]
  • Dala çıka Büyük güçlüklerle anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Doküman Doküman, belge anlamına gelen bu kelime yanlış kullanılan […]
  • Ağaçkakan Ağaçkakan kelimesi bileşik addır. Gagasıyla ağaçları oyabilen, […]
  • Kurşungeçirmez Ateşli silahlardan atılan mermilerin girmesini engelleyecek […]

Yorum yapın