Kamış

Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkiler (Phragmites australis): Bu bitkiden yapılmış. Sıvı içecekleri bardak veya şişeden kolayca içmek için kullanılan ince, plastik boru, pipet anlamına gelir. Bu kelime genellikle kamiş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kamış şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kamiş (Yanlış kullanım)

kamış ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bugünlerin birinde kamışların birbirine sürtünmesinden hasıl olan bir yangın gördü.” – Halide Edip Adıvar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Reddihâkim Hâkimi istememe, kabul etmeme, reddetme anlamına gelir. Bu […]
  • Ay parçası Çok güzel (kadın veya kız) anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Yok yere Yok yere kelimesi hiçbir gereği ve sebebi olmadan, boşu boşuna […]
  • Başmekân Asıl yer, en önemli yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Karataban İpek böceklerinde geniş çapta ölüme yol açan kelebek hastalığı […]
  • Birtakım Bir bölüm, bir bölük, kimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın