Kamuoyu

Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye anlamına gelir. Bu kelime genellikle kamu oyu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kamuoyu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kamu oyu  (Yanlış kullanım)

kamuoyu  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kanun, … 13’üncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında… kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz.” – Anayasa


Diğer Doğru Yazımlar

  • Terk Ettiği Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yar­dımcı fiilleriyle […]
  • Başucundan Yatılan bir yerin baş gelen yeri ya da yakını anlamına gelir. […]
  • Gök taşı Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna […]
  • Her günkü Her gün olduğu gibi anlamına gelir. Bu kelime genellikle Her […]
  • Pek az Alışılmış olandan, beklenenden ya da gerekenden daha az […]
  • Abi Büyük erkek kardeş, ağa, aka, ede, efe. Saygı ve sevgi […]

Yorum yapın