Kan grubu

Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup anlamına gelir. Bu kelime genellikle kangrubu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kan grubu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kangrubu (Yanlış kullanım)

kan grubu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kan grubu Rh negatif olan insanların uzaylı olabileceğine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bahseder misiniz? (bir şeyden) konuşmak, (bir şeyin) sözünü etmek anlamına gelir. […]
  • Ortakulak Kulakzarının, çekiç, örs ve üzengikemiklerinin bulunduğu, […]
  • Telkin Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama. Talkın. Bilinç dışı bir […]
  • Subliminal Bilinçaltı, bilinçdışı, bilinçaltı ile algılanan anlamına […]
  • Niçin Niçin kelimesi neden, hangi amaçla, hangi nedenle anlamına […]
  • Aldırmazlık İlgisizlik anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın