Kanaat

Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum. Kanma, inanma: Kanış, kanı, inanç, düşünce anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle kanağat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kanaat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kanağat (Yanlış kullanım)

kanaat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Biz kanaatlerimizi açık söyleriz.” – Etem İzzet Benice


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hamdetmek Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, […]
  • Büyükayı Kuzey yarım kürede yedi parlak yıldızı yardımıyla Kutup […]
  • Art damak Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Uğrayacağım Eylem kök veya gövdesinden gelecek zaman anlamı veren ortaçtır. […]
  • Koruma Genellikle resmi kişileri korumakla görevli kimse, koruma […]
  • Uyurgezer Uykusu sırasında konuşan, yürüyen (kimse), sairfilmenam […]

Yorum yapın