Kanaatkârlık

Kanaatkâr olma durumu, kanaatlilik, kanıklık, yetingenlik anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanağatkarlık, kanaatkarlık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kanaatkârlık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kanağatkarlık (Yanlış kullanım)

kanaatkarlık (Yanlış kullanım)

kanaatkârlık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ahlâk ve tasavvuf kaynaklarında kanaatkârlığın öncelikle ruhî bir erdem şeklinde ele alındığı görülür.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Şehir içi Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelimeler ve […]
  • Türkiye’deki Türkiye hiç kuşkusuz bir özel addır. Özel adlara gelen bir ek […]
  • Vicdanlı Vicdanı olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bakanlar Kurulu Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle […]
  • Dua Yakarış. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin […]
  • Devede kulak Büyük bir bütüne göre o bütünden ufacık bir parça, çok önemsiz […]

Yorum yapın