Kanalizasyon

Pis ve atık suların özel kanallar aracılığıyla belli merkezlerde toplanıp atılmasını sağlayan sistemdir. Bu kelime genellikle kanalisazyon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kanalizasyon şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kanalisazyon(Yanlış kullanım)

kanalizasyon✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Az kalsın kanalizasyona gidecektim, bağırıyorum bağırıyorum işiten yok.” – Sait Faik Abasıyanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hilafıhakikat Gerçek dışı anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime genellikle […]
  • Elöpen Kertenkele anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime genellikle […]
  • Deniztavşanı Ağız dokunaçları geniş ve etli, uzun, çıplak vücutlu deniz […]
  • Sarı Çıyan Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Panik olmak Çok korkmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kambur Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucu sırtta ve […]

Yorum yapın