Kankırmızı

Yaman anlamına gelir. Bu kelime genellikle kan kırmızı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kankırmızı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kan kırmızı (Yanlış kullanım)

kankırmızı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İhtiyarlığına tesadüf eden bu son nesil kankırmızı çıkmış, ötekilere rahmet okutmuştu.” – Reşat Nuri Güntekin


Diğer Doğru Yazımlar

  • Başgarson Şef garson anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş […]
  • Güvercinler Güvercin, kumru vb. kuşları içine alan takımdır. Bu türdeki […]
  • Saka Kuşu Saka kuşu, ispinozgiller familyasından kafeslerde çok beslenen […]
  • Bir yığın Birçok, pek çok anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle […]
  • Badem Gülgillerden, anayurdu Anadolu olan, bütün Akdeniz kıyılarında […]
  • Arkadaştan Birbirini yakından tanıyan ve birbirine karşı sevgi, dostluk ve […]

Yorum yapın