Kanun Dışı

Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle kanundışı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Yasaların belirlediği kurallara uyulmaması durumunda kullanılır. Doğru kullanımı kanun dışı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kanundışı (Yanlış kullanım)

kanun dışı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kanun dışı işlere bulaşmış.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Muhtaç olmak Gereksinmek anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • Bugünün anısı Yaşanan özel güne dair, ilerde o günü hatırlatacak bir eşya, […]
  • Fritöz
  • Hafif rüzgâr Rüzgâr çizelgesinde hızı 7-10 deniz mili olan ve kuvveti 3 ile […]
  • Ön yargı Bir kimseyle ya da şeyle ilgili olarak, belirli bir olaya, […]
  • Cilvekâr Cilveli anlamına gelir. Bu kelime genellikle cilvekar şeklinde […]

Yorum yapın