Kanunuesasi

Anayasa anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanunu esasi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kanunuesasi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kanunu esasi (Yanlış kullanım)

kanunuesasi✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kanuniesasi Osmanlı Türkçesi ile yazılmıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Mukaddema Önce, evvelce, eskiden anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Irakça Biraz uzak, uzak gibi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Başyapıt Başyapıt kelimesi bileşik & addır. Ustalık ürünü olan, usta […]
  • Hüsnüniyet Herhangi bir kimseyle ya da konuyla ilgili hiçbir kötü, art […]
  • Müthişlik Müthişlik, Türkçe'de çok güçlü, kuvvetli bir anlam ifade eden […]
  • Mır mır Mırıldanma sesi demektir. Mır mır, Türkçe'de sık sık kullanılan […]

Yorum yapın