Kaparozlamak

Yolsuzca veya zorla birinin malını ele geçirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle kaporozlamak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kaparozlamak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kaporozlamak(Yanlış kullanım)

kaparozlamak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kaparozladıkları paralar ile tatile çıkarak keyif yaptılar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Beştaş Beş taşla oynanan, taşlardan birini havaya atarak o taş […]
  • Eski Toprak Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Krezol Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol anlamına […]
  • Rica Etmek Rica etmek, birinden dilemek, dilek, dileyiş anlamına gelir. Bu […]
  • Jeofizik Yer yuvarlağını ve atmosferi etkileyen doğal fiziksel […]
  • Panik olmak Çok korkmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın