Kara kaplı kitap

Çıkar sağlamak için yasa dışı işlerin yapılmasında yol gösteren yöntemler bütünü. Kadıların hüküm vermek için baktıkları kitap anlamına gelir. Bu kelime genellikle karakaplı kitap şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kara kaplı kitap şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karakaplı kitap (Yanlış kullanım)

kara kaplı kitap ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kadı efendi, kara kaplı kitaptan aradığı sayfayı buldu ve kararını bize bildirdi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Arabozanlık Arabozanın işi, ara bozuculuk, ordubozanlık, fesatlık, […]
  • İltimas Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma, […]
  • Suspus Susmuş, sinmiş. Susmuş, sinmiş bir biçimde anlamına gelir. […]
  • Eli ayağı (olmak) Birinin yardımcısı (olmak), her işine yarar (olmak) anlamına […]
  • Tam Eksiksiz, kesintisiz anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen […]
  • Üslup Üslup, usûl, tarz, oluş, yapış tarzı, anlatım yolu manalarına […]

Yorum yapın