Kara kovan

Arıların fennî kovan yerine içine petek oluşturdukları sazdan, çamurdan veya sepetten kovan anlamına gelir. Bu kelime genellikle karakovan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kara kovan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karakovan(Yanlış kullanım)

kara kovan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Memleketten kara kovan balı getirdim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çekiç Madenleri dövmek, çivi çakmak gibi işlerde kullanılan, belli […]
  • Otuz iki 31 ve 33 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Bir de Ek olarak, fazladan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Aksanı Bir ülkenin halkına özgü ses perdesi değişiklikleri, vurgulama […]
  • Aforoz etmek Hristiyanlıkta kilise tarafından cemaatten kovmak. Darılıp […]
  • Zigana Geçidi Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]

Yorum yapın