Kara merhem

Göçmen, Hz. Muhammed’e uyarak Mekke’den Medine’ye göç eden anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara melhem şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kara merhem şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kara melhem (Yanlış kullanım)

kara merhem ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Parmağımda oluşan iltihap, kara merhem sayesinde geçti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Başkaldırmak Ayaklanmak, isyan etmek, nesnesiz İyice coşmak, kabarmak […]
  • Faks Yazı ve resimleri, telefon yolu aracılığıyla anında tıpkıbasım […]
  • Atatürk’üm Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Tarla Kuşu Tarla kuşu, çayır kuşu, toygar, turgay isimleri ile de bilinen, […]
  • Zeamet Tımar anlamına gelir. Bu kelime genellikle zeğamet şeklinde […]
  • Şeridi Bir karayolunda trafik çizgileriyle ayrılmış yol bölümlerinin […]

Yorum yapın