Karaciğer

Karın boşluğunun sağ üst bölgesinde bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahverengi organ anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara ciğer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karaciğer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kara ciğer(Yanlış kullanım)

karaciğer✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Biz burada hepimiz karaciğerimiz delinerek ölmeye mahkûmuz.” – Nazım Hikmet


Diğer Doğru Yazımlar

  • Teyit doğru, gerçek olduğunu bildirme, doğrulama, gerçekleme anlamına […]
  • Dua Yakarış. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin […]
  • Ön izleme Bir filmin gösterime girmeden önce seçilmiş bir grup tarafından […]
  • Mülteci Sığınmacı anlamına gelir. Bu kelime genellikle mürteci şeklinde […]
  • Natürel Natürel, doğal anlamına gelen bir sıfattır. Doğada bulunan, […]
  • Tiksinti Tiksinmek eylemi, tiksinme anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın