Karafatma

Kınkanatlılardan, kurt, böcek ve sümüklüböceklerle beslendiği için tarıma yararlı olan, parlak kara renkli bir böcek anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara fatma şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı karafatma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Kara fatma (Yanlış kullanım)

Karafatma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karafatma değil, hamam böceği denmesi daha doğru olur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Keçi Geviş getirenlerden, yeryüzünün her yerinde eti, sütü, derisi […]
  • Kangren Kangren, bedenin belli bir yerindeki dokuların öldüğü hastalığa […]
  • İzmarit İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir tür küçük balık (Maena […]
  • Hak etmek Hak etmek; hakkı olmak, hak kazanmak anlamında kullanılan bir […]
  • Sıkıyönetim Olağanüstü zamanlarda ve durumlarda ülkede güvenliğin […]
  • On para Çok az (para) anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın