Karagevrek

Bir tür üzüm anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara gevrek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karagevrek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kara gevrek (Yanlış kullanım)

karagevrek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Her yıl bu zamanlar karagevrek bağına bağ bozumuna gidilir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kurtuluş Savaşı’nı Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Mevlevihane Mevlevi tekkesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Peştamal Peştamal, hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan, belli […]
  • Kubbealtı Osmanlı vezirlerinin devlet işlerini görüşmek için […]
  • Yeni Zelanda Güney Büyük Okyanus'ta bulunan iki büyük ve birçok küçük adadan […]
  • Kontratabla Ağaç malzemenin biçim değiştirmesini önlemek için körağacın iki […]

Yorum yapın