Karakol

Bir yerin güvenliğini sağlamakla görevli polis ya da jandarmanın içinde görev yaptığı yapı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara kol şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karakol şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kara kol (Yanlış kullanım)

karakol ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Olaya semt karakolu el koymuş”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hak etmek Hak etmek; hakkı olmak, hak kazanmak anlamında kullanılan bir […]
  • Klarnet Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir […]
  • Gene de Öyle olduğu halde, –e karşın anlamlarına gelir. Bu kelime […]
  • Aşırma Aşırmak işi anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Aidat Ödenti, kesenek anlamına gelir.  Bu kelime […]
  • Eşgüdüm Bir işle ilgili türlü bağlantılarda ya da birkaç iş arasında, […]

Yorum yapın