Kargasekmez

Çok ıssız, sarp anlamına gelir. Bu kelime genellikle karga sekmez şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kargasekmez şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karga sekmez (Yanlış kullanım)

kargasekmez✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu kargasekmez yerden bir an önce gitmek istiyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Diyalektoloji Lehçe bilimi anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime genellikle […]
  • Bey Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü. Erkek özel adları […]
  • Adli polislik Adli polisin yaptığı iş anlamına gelen adli polislik kelimesi […]
  • Mikrobiyoloji Mikropları konu alan bilim dalı anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Pimpirikli Gereksiz yere titizlik gösteren. Kuşkucu. Bu kelime genellikle […]
  • Laubalice Laubaliye yakın, laubali bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın