Karşı görüş

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle karşıgörüş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karşı görüşşeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karşıgörüş (Yanlış kullanım)

karşı görüş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karşı görüşte insanlar konuşarak anlaşabilirler.


Diğer Doğru Yazımlar

  • 70’li Yıllar Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1985’te, 8’inci […]
  • Sekülarizm Toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade […]
  • Monografi Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine yazılan […]
  • Fin Finlandiya halkından ya da bu halkın soyundan olan […]
  • Adamotu Patlıcangillerden, geniş yapraklı, mavi çiçekli, meyveleri […]
  • Bahçıvan Bahçıvan, bahçe düzenlemesi ve bakım işlerini yapan kişidir. […]

Yorum yapın