Karşı oy

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle karşıoy şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karşı oy şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karşıoy (Yanlış kullanım)

karşı oy ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karşı oy kullanma gerekçelerini sunmalarını istiyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İç savaş Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Alabora Alabora, geminin yan yatması olarak tanımlanmaktadır. Dilimize […]
  • Eli açık Cömert anlamına gelir. Bu kelime genellikle eliaçık şeklinde […]
  • Gene de Öyle olduğu halde, –e karşın anlamlarına gelir. Bu kelime […]
  • Göz kulak olmak Korunması, gözetilmesi gereken bir kimseyi ya da şeyi görüp […]
  • Merak etmek Anlamak veya öğrenmek istemek, kaygılanmak anlamına […]

Yorum yapın