Kasetçalar

Kaset çalan araç anlamına gelir. Bu kelime genellikle kaset çalar, kased çalar  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kasetçalar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kaset çalar (Yanlış kullanım)

kased çalar (Yanlış kullanım)

kasetçalar✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kasetçalar tüm kasetlerimi bozdu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Muasır Aynı yüzyıl içinde yer alan, çağdaş anlamına gelir. Arapçadan […]
  • Dakika Dakika, bir saatin diliminin altmışda biri için kullanılan […]
  • Kara delik Yakınındaki nesnelerin kaçıp kurtulmasına izin vermeyecek kadar […]
  • Müellif Yazar anlamına gelir. Bu kelime genellikle müelif şeklinde […]
  • Cillop Parlak, pürüzsüz, tertemiz anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Karşıdan karşıya Karşıdan karşıya kelimesi bir zarftır. Bir yandan öbür yana, […]

Yorum yapın