Kasetçilik

Kasetçinin yaptığı iş anlamına gelir. Bu kelime genellikle kasedcilik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kasetçilik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kasedcilik (Yanlış kullanım)

kasetçilik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Uzun yıllar kasetçilik yaparak kazanç sağladı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Eli çabuk Çabuk iş gören, hamarat kimseler için kullanılır. Eli çabuk […]
  • Fiyat Fiyat, bir malın değerini belli eden kelimedir. Alım satım […]
  • Kânunuevvel Aralık ayı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kânunu evvel, […]
  • Uydurma Uydurmak işi, gerçek olmayan, gerçekmiş gibi gösterilen haber, […]
  • Güvercingiller Güvercin, kumru vb. kuşları içine alan geniş bir familyadır. Bu […]
  • Kesiş Kesme işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle keşiş şeklinde […]

Yorum yapın