Kastetmek

Amaçlamak, amaç olarak almak. Demek istemek. Kötülük etmek, kıymak, zarar vermeyi istemek anlamına gelir. Bu kelime genellikle kast etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kastetmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kast etmek(Yanlış kullanım)

kastetmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ev deyince kasabada dört beş tane zengin evini kastediyorum.” – Sait Faik Abasıyanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • Arabozanlık Arabozanın işi, ara bozuculuk, ordubozanlık, fesatlık, […]
  • Hafif rüzgâr Rüzgâr çizelgesinde hızı 7-10 deniz mili olan ve kuvveti 3 ile […]
  • Şeker pancarı Ispanakgillerden, etli kökünden şeker elde edilen bir yıllık […]
  • Yevmiye Gündelik, hergün anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ortakulak Kulakzarının, çekiç, örs ve üzengikemiklerinin bulunduğu, […]
  • Altışar altışar Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer […]

Yorum yapın