Katranköpüğü

Çayır mantarlarından, şapkasının alt yüzü dilim dilim ve bir halka ile çevrili bulunan bir cins mantar anlamına gelir. Bu kelime genellikle katran köpüğü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı katranköpüğü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

katran köpüğü(Yanlış kullanım)

katranköpüğü✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Katranköpüğü çayır mantarıdır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Diyaloğa Karşılıklı konuşma anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • El altından Gizlice anlamında kullanılan el altından kelimesi bitişik […]
  • 7’nci Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Elli üç 52 ve 54 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Yine Yeni baştan, bir kez daha, yeniden, gene anlamına […]
  • Veyahut Yahut anlamına gelir. Bu kelime genellikle ve yahut şeklinde […]

Yorum yapın