Katsayı

Katsayı; matematik terimi. Emsal, değişmeyen sayı anlamlarında da kullanılan kelimenin kat sayı şeklinde yazımı hatalıdır. Doğru yazım şeklinde kelimeler bitişik olmalıdır. 

Doğru yazımı:

kat sayı (Yanlış kullanım)

katsayı  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elementlerin gerçek genleşme katsayıları kaçtır?

Güncelleme katsayısı ile emekli maaşımda ne kadar değişiklik olacak?

KPSS sınavında da katsayı uygulaması var mı?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Cilvekâr Cilveli anlamına gelir. Bu kelime genellikle cilvekar şeklinde […]
  • Kabul etmek Bir şeyi isteyerek ya da istemeyerek uygun bulmak, bir şeye […]
  • Onunla (Sözü edilen) kişiyle birlikte anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Broşür Çok az sayfalı küçük kitap, kitapçık anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Teyp Manyetik bir bant üzerine sesleri kaydeden ve okuyan aygıt […]
  • Çıyan Çok ayaklılardan, sarımtırak renkte, zehirli bir böcek […]

Yorum yapın