Kayda değer

Önemli, dikkati çeken anlamına gelir. Bu kelime genellikle kaydadeğer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kayda değer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kaydadeğer (Yanlış kullanım)

kayda değer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ancak havaalanı yolunda kayda değer bir bilgi daha edinmişti.” – Elif Şafak


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tolere Tolere kelimesi "Hoşgörmek", "kaldırmak, katlanmak, tahammül […]
  • Bilmukabele Karşılık olarak, (davranış töresinde) ben de size, ben de, size […]
  • Ana fikir Bir yazının temeli olan asıl düşünce, ana düşünce anlamına […]
  • Birçok Birden fazla, bir sürü manasına gelen birçok kelimesi, Türkçe […]
  • Belediyesine Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle […]
  • Med cezir "Gelgit" anlamına gelmektedir. gelgit ise bir coğrafya […]

Yorum yapın