Kaydetmek

Yazıya geçirmek, yazıyla saptamak, yazmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle save etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kaydetmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

save etmek (Yanlış kullanım)

kaydetmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aldığın toplantı notlarını kaydetmeyi unutma, çıktı alıp müdür beye teslim etmemiz gerekiyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ucu ucuna İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]
  • Nispet Nispet kelimesi oran, bağıntı, ilgi, ilinti, kıskandırmak veya […]
  • Karıncaezmez Çok merhametli, ince duygulu (kimse), karıncaincitmez. Yavaş […]
  • Zigana Geçidi Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Yıldan yıla Bir yıldan öteki yıla, her yıl geldikçe, yıl yıl anlamına […]
  • Modern Çağdaş. Çağcıl anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın