Kayışkıran

Baklagillerden, kökleri toprağa derince girdiği için tarlalar sürülürken sabanı tutan, çiçekleri kırmızı bir bitki anlamına gelir. Bu kelime genellikle kayış kıran şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kayışkıran şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kayış kıran(Yanlış kullanım)

kayışkıran✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tarlayı sürmeye başlamadan önce kayışkıranları tek tek temizledik.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Emrivaki Oldubitti anlamına gelir. Bu kelime genellikle emri vaki […]
  • İplikhane Ham bitki liflerinin iplik yapıldığı yer anlamına gelir. Bu […]
  • Cemaziyelevvelini bilmek Bir kimsenin herkesçe bilinmeyen, geçmişteki her türlü yönünü […]
  • Baki Sürekli anlamına gelir. Bu kelime genellikle bağki, baaki […]
  • Fark etmek Fark etmek, farkına varmak, anlamak, sezmek, ayır edebilmek ve […]
  • Islah Düzeltme, iyileştirm. Bir hayvan veya bitki türünden daha iyi […]

Yorum yapın