Kayıt dışı

Herhangi bir biçimde yazılı belgesi olmayan, kayda geçmemiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle kayıtdışı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kayıt dışı  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kayıtdışı (Yanlış kullanım)

kayıt dışı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi gerekiyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Gayrimeşru Yolsuz, yasaya veya töreye aykırı, evlilik dışı anlamına gelir. […]
  • İmplant Doku ekimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Lakırtı Söz, laf. Boş söz, dedikodu, laf anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kitapsever Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba […]
  • Matematik Biçimlerin, sayıların ve niceliklerin yapılarını, […]
  • Müradif Eş anlamlı, anlamdaş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın