Kayşamak

Kaya, toprak vb. yerinden koparak aşağıya kaymak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kayşamak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kayşamak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kaşamak (Yanlış kullanım)

kağşamak (Yanlış kullanım)

kayşamak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kayşayan topraklar motorun üstüne yığıldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kör alan Kör nokta anlamına gelir. Bu kelime genellikle köralan şeklinde […]
  • Defolmak Defolmak, uzaklaşmak, çekilip gitmek anlamında kullanılmakta […]
  • Dünkü İçinde bulunulan günden bir önceki günle ilgili, bugünden bir […]
  • Apayrı Büsbütün ayrı, bambaşka anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • Hükûmet Hükûmet kelimesi ikinci hecesinde bulunan u harfinin uzun […]
  • Yemek hizmeti Sipariş alınan miktar kadar yemeği tedarik etmek anlamına […]

Yorum yapın