Kazazede

Kazaya uğramış, kaza geçirmiş (kimse) anlamına gelir. -zede ile oluşturulmuş birleşik kelimeler bitişik yazılır: depremzede, afetzede, selzede, kazazede vb. Bu kelime genellikle kaza zede şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kazazede  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kaza zede (Yanlış kullanım)

kazazede ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Birdenbire, elindeki suyu günlerce idareye mecbur bir kazazede hâline geldim.” -N. F. Kısakürek.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kıraathane Kıraathane, genelde sokak aralarında bulunan, yaşlı ve emekli […]
  • Epeyce Bir hayli, oldukça, epey anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Sıkboğaz Bir şey yaptırmak için "birini zorlamak, baskı yapmak" […]
  • Ahım şahım Beğenilecek, değer verilecek nitelikte anlamına gelir. Bu […]
  • Rağbet Rağbet kelimesi addır. İstek, arzu, beğenme, ilgi anlamına […]
  • Yirmi Dört Bir sayıdır. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı […]

Yorum yapın