Keçi yolu

Dağlarda, ormanlarda gelip geçen insan ve hayvanların ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol anlamına gelir. Bileşik ad olan bu kelime genellikle keçiyolu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı keçi yolu  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

keçiyolu (Yanlış kullanım)

keçi yolu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Köye varmak için keçi yolundan geçmemiz gerekti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • 5’nci Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Minnoş Küçük ve sevimli kimselere söylenen bir seslenme sözü anlamına […]
  • Afyon Kaymağı Bir özel adla bir tür adından oluşan tür adlarında özel ad […]
  • Dağ Sıçanı Sincapgiller familyasının yer sincapları oymağından kemirgen […]
  • Çiğdem Zambakgillerden, türlü renklerde çiçek açan, çok yıllık, […]
  • Kollayacağım Kayırmak, gözetmek, korumak, yardımcı olmak anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın