Keçimemesi

Sert kabuklu, iri taneli, uzunca, beyaz veya kırmızımsı bir tür üzüm anlamına gelir. Bu kelime genellikle keçi memesi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı keçimemesi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

keçi memesi (Yanlış kullanım)

keçimemesi✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Keçimemesi, ülkemizde sık yetiştirilen üzüm türüdür.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Denizköpüğü Lüle taşı anlamına gelir. Bu kelime genellikle deniz […]
  • 90’lı yıllar Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1985’te, 8’inci […]
  • Acı badem Gülgillerden, dikenli veya dikensiz, meyvelerinin kabukları […]
  • Canciğer Çok yakın, sıkı fıkı, pek içten (arkadaş):Çorum iline bağlı […]
  • Var Ol “sağ ol!”, “çok yaşa!” anlamında söylenir. Bu kelime genellikle […]
  • Karmakarış etmek Çok karışık duruma getirmek anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın