Kefaletname

Bir kimsenin kefil olduğunu gösteren belge, kefillik kâğıdı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kefalet name şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kefaletname şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kefalet name (Yanlış kullanım)

kefaletname✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mobilyalar seçildikten sonra arkadaşı kefaletnameyi imzaladı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Su kemeri Üzerinde su yolu bulunan kemerli köprü. Bu kelime genellikle […]
  • Hasbihâl Söyleşi, sohbet anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Güvercingiller Güvercin, kumru vb. kuşları içine alan geniş bir familyadır. Bu […]
  • Fatih Sultan Mehmet’e Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Çepeçevre Her yanını saracak, kuşatacak bir biçimde anlamına gelir. […]
  • Sağdıç emeği Türkiye'de pek çok yöre vardır. Bu yörelerde yaşayan insanlar […]

Yorum yapın